11th February – Kahurangi Rangatira / Founder – Tama Tūranga Huata passed away. ‘Mate atu he tētē kura, ara mai ra he tētē kura.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *